Διάθεσεις και Συμπληρώσεις Ωραρίου Εκπαιδευτικών

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6219/25-10-2016 (ΑΔΑ: 777Ι4653ΠΣ-ΟΗΚ) – Διάθεση και Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικού – (αφορά στην εκπαιδευτικό Τόλη Θεοδώρα, κλ. ΠΕ05) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6221/25-10-2016 (ΑΔΑ: Ω6Ω94653ΠΣ-Ι7Μ) – Διάθεση και Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικού – (αφορά στον εκπαιδευτικό Καβουρίδη Αθανάσιο, κλ. ΠΕ17.08) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6222/25-10-2016 (ΑΔΑ: Ω4Ζ14653ΠΣ-09Σ) – Διάθεση και Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικού – (αφορά στην εκπαιδευτικό Δάμπαλη Αναστασία, κλ. ΠΕ07) – σχετικό έγγραφο

 

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο