Διάθεση εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου Μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6004/17-09-2021 (ΑΔΑ: 68ΗΡ46ΜΤΛΗ-4ΛΘ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε τη μερική διάθεση στη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για τις ώρες που εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες διάθεσης που θα ορίσει το ΠΥΣΠΕ της ΔΠΕ Φλώρινας και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 (21-06-2022), ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares