Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Μακεδονίας Μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Απόφαση 6445/9-10-2017 (ΑΔΑ:Ψ4ΘΖ4653ΠΣ-ΙΙΦ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά το διδακτικό έτος 2017-2018 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου και μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο