Διάθεση Αποσπασμένου Εκπαιδευτικού ΠΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: ΨΛΒΥ4653ΠΣ-ΖΘΚ – Διάθεση Αποσπασμένου Εκπαιδευτικού ΠΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας – (αφορά στον εκπαιδευτικό Σταθόπουλο Μιχαήλ, κλ. ΠΕ17.01) – σχετικό έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο