Διάθεση Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΒΘΘ4653ΠΣ-8ΛΘ – Διάθεση Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Γρούιου Ελένη, κλ. ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο