Διαθέσεις, τροποποιήσεις, τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής – ορισμοί υπευθύνων τομέων και εργαστηρίων

ΑΔΑ: 7ΣΘΓ4653ΠΣ-ΔΟΑ – Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 για κάλυψη του υποχρεωτικού της ωραρίου.

ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΣ-7ΜΝ – Διάθεση, Επί Θητεία Υπευθύνων Τομέων εκπαιδευτικών του 1ου Ε.Κ. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας.

ΑΔΑ: ΩΥ2Θ4653ΠΣ-ΛΕΞ – Ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 7Μ6Α4653ΠΣ-0ΟΨ – Διαθέσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων ΠΕ και ΤΕ εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6ΕΕΙ4653ΠΣ-ΧΔΘ – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

ΑΔΑ: ΩΤΥΩ4653ΠΣ-3Υ4 – Τροποποίηση της τοποθέτησης και της διάθεσης αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

ΑΔΑ: 6ΤΨΠ4653ΠΣ-Ω95 – Τροποποίηση της διάθεσης αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 15/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 26/12/1966(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]