Διαθέσεις για συμπλήρωση και τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Έγγραφο 5486/30-09-2016 (ΑΔΑ: 70ΜΕ4653ΠΣ-6ΛΗ) – Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου. (αφορά στην εκπαιδευτικό Αδαμαντίου Πολυξένη, κλ. ΠΕ04.02) σχετικό έγγραφο

Έγγραφο  5487/30-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΧΑ64653ΠΣ-ΨΗΠ) – Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου. (αφορά στους εκπαιδευτικούς Καραδαγλή Σουλτάνα, κλ ΠΕ03, και Κωνσταντινίδη Χρήστο, κλ. ΠΕ04.04) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο 5488/30-09-2016 (ΑΔΑ: 6Ρ9Δ4653ΠΣ-Σ0Χ) της ΔΔΕ Φλώρινας – Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου. Αφορά στους εκπαιδευτικούς όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

30092016

Δείτε το σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο