Διαθέσεις – τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου

ΑΔΑ: 7ΜΑ44653ΠΣ-998 – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Ταχινοζλή Ιοκάστη, κλ. ΠΕ07) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 6ΠΛ34653ΠΣ-Ζ7Η – Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Μπέσσα Ελεονώρα, κλ. ΠΕ13) – σχετικό έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο