Διαθέσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: ΩΘ7Ν4653ΠΣ-2Α5 – Τροποποίηση της αριθμ.6149/05-12-2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6ΜΣΕ4653ΠΣ-ΥΜΔ – Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΤΣΒ4653ΠΣ-9ΔΗ – Τροποποίηση της αριθμ.4333/14-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: 604Π4653ΠΣ-ΑΝΖ – Τροποποίηση της αριθμ.4332/14-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο