Διαθέσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 7ΣΡΧ4653ΠΣ-9ΙΡ – Διάθεση ΠΕ αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 7Θ3Θ4653ΠΣ-ΛΔΗ – Μείωση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού για γραμματειακή υποστήριξη, λόγω ανάθεσης διδακτικών ωρών στη σχολική μονάδα οργανικής του τοποθέτησης.

ΑΔΑ: 7Η8Ρ4653ΠΣ-ΝΑ1 – Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού TE και νέα διάθεση εκπαιδευτικού ΤΕ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο