Διαθέσεις – τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου.

  1. Έγγραφο 5356/26-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΧ34653ΠΣ-1ΥΝ)  – Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου (αφορά στον εκπαιδευτικό Μαυρουδή Ιωάννη, κλ. ΠΕ04.02 (σχετικό έγγραφο)
  2. Έγγραφο 5393/27-09-2016 (ΑΔΑ: 6Δ8Κ4653ΠΣ-ΧΥΓ) – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου (αφορά στον εκπαιδευτικό Κουρσουμίδη Κωνσταντίνο, κλ. ΠΕ04.01 (σχετικό έγγραφο)
  3. Έγγραφο 5394/27-09-2016 (ΑΔΑ: Ω0ΘΝ4653ΠΣ-Ο3Ε) – Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου (αφορά στον εκπαιδευτικό Σταμόπουλο Ηλία, κλ. ΠΕ04.01 (σχετικό έγγραφο)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο