Διαθέσεις και τροποποιήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: Ω28Ω4653ΠΣ-ΤΞ6 – Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (3η Τροποποιητική).

ΑΔΑ: ΩΒ204653ΠΣ-ΖΡΘ – Τροποποίηση διάθεσης αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΩΜΤ4653ΠΣ-ΨΣΓ – Τροποποίηση και συμπλήρωση διαθέσεων εκπαιδευτικών για κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6ΖΕΕ4653ΠΣ-ΩΚΑ – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο