Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (1η Τροποποιητική)


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 7Θ2Ε4653ΠΣ-ΔΕΜ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (1η Τροποποιητική).

Share and Enjoy !
Shares