Διαθέσεις – ανακλήσεις διαθέσεων Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

ΑΔΑ: Ω9134653ΠΣ-Λ1Π – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Πουγαρίδου Ελισσάβετ κλ. ΠΕ02) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 641Η4653ΠΣ-Ο46 – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας – (αφορά στην εκπαιδευτικό Γαζέα Φρειδερίκη κλ. ΠΕ18.33) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 7ΣΩΝ4653ΠΣ-ΦΘΧ – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Γαζέα Φρειδερίκη κλ. ΠΕ18.33) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: ΩΣΞΒ4653ΠΣ-Μ15 – Διάθεση Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΤΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας – (αφορά στους εκπαιδευτικούς Τζώγκα Βασίλειο κλ. ΤΕ01.02 και Πυργιλή Παντελεήμονα κλ. ΠΕ18.13) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 6ΞΛ54653ΠΣ-ΩΕ5 – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου – (αφορά στον εκπαιδευτικό Κιοσέ Μόσχο κλ. ΠΕ11) – σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο