Διάταξη του Υπουργείου για αλλαγή στο χρόνο κατάθεσης αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Με ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Δελτίο τύπου (12-4-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Αλλαγή στο χρόνο κατάθεσης αιτήσεων για τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών φέρνει διάταξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο νομοσχέδιο για την Έρευνα. Από το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, που ίσχυε έως τώρα για τις αιτήσεις παραίτησης, με τη νέα ρύθμιση η προθεσμία μεταφέρεται το πρώτο δεκαήμερο του ίδιου μήνα. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται για να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε η Διοίκηση να είναι σε θέση να προβεί στην έγκαιρη πλήρωση των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με τη διάταξη:

«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Ιουλίου».
β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και η υπαλληλική τους σχέση λύεται αυτοδικαίως στις 31-07-2016.

Πηγή : ΥΠΠΕΘ

Share and Enjoy !
Shares