Διανομή διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022 Προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Εγκύκλιος 54858/Δ2/18-5-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που βρίσκεται η χώρα μας και προκειμένου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η διανομή, θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση του ΙΤΥΕ-Διόφαντος τα στοιχεία επικοινωνίας των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των υπευθύνων των Κέντρων Διανομής, ώστε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, εντός τριών (03) ημερών προ της παράδοσης των διδακτικών βιβλίων, να ορίζεται η ακριβής ημερομηνία παράδοσης.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συγκεντρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας ανά σχολική μονάδα. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδόσεων ΙΤΥΕ – Διόφαντος.

Επίσης, καθώς η διανομή των διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου θα πραγματοποιηθεί την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν το ΙΤΥΕ – Διόφαντος στο ίδιο e-mail σχετικά με τις σχολικές μονάδες Γυμνασίων που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά ή Βαθμολογικά κέντρα, καθώς και για τις σχολικές μονάδες Γυμνασίων που συστεγάζονται με Εξεταστικά ή Βαθμολογικά κέντρα.

Επειδή δεν είναι πρακτικά εφικτό να καθοριστεί η ώρα της παράδοσης, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, που θα παραλαμβάνουν τα βιβλία την καθορισμένη ημερομηνία κατόπιν συνεννόησης με το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες κατά τις ώρες 8:30-14:00.

Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω αφορούν μόνο τις σχολικές μονάδες που κατά την Κύρια Διανομή παραλαμβάνουν απευθείας από το ΙΤΥΕ Διόφαντος και όχι μέσω Κέντρων Διανομής.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος διανομής ενδέχεται να παραταθεί κατά μία εβδομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο