Διάλογος για το πλαίσιο λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής Η πλατφόρμα του διαλόγου θα είναι ανοιχτή από 11-4-2017 έως και 5-5-2017


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Οι Τάξεις Υποδοχής αποτελούν βασικό εκπαιδευτικό θεσμό για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών και μαθητριών με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο, ώστε να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους.

Λόγω της μακρόχρονης πλέον λειτουργίας του εν λόγω θεσμού και των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική εκπαίδευση το τελευταίο διάστημα, κρίνεται απαραίτητη η αναπροσαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) οργανώνει μέσω του ιστότοπου του φορέα δημόσιο διάλογο για το θέμα, με στόχο η αναπροσαρμογή αυτή να αξιοποιήσει την εμπειρία όλων των εμπλεκομένων.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι και όσες έχουν γνώση ή εμπειρία σχετικά με τις Τάξεις Υποδοχής, ερευνητές, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί (μόνιμοι ή αναπληρωτές), γονείς, να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Ο διάλογος για το πλαίσιο λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής περιλαμβάνει τους παρακάτω τρεις θεματικούς άξονες:

Α’ Θεματικός άξονας – Διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης των Τάξεων Υποδοχής

Οι Τάξεις Υποδοχής οργανώνονται έγκαιρα και με κατάλληλες διαδικασίες; Στελεχώνονται επαρκώς και με κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό; Υποστηρίζεται επαρκώς η σύνδεσή τους με τις κανονικές τάξεις; Τι είδους αλλαγές θα βελτίωναν τον τρόπο λειτουργίας τους;

Β’ Θεματικός άξονας – Αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα των Τάξεων Υποδοχής

Η φοίτηση των παιδιών στις Τάξεις Υποδοχής διευκολύνει την εκπαιδευτική ένταξη και την επιτυχή σχολική φοίτηση; Πρόκειται για θεσμό που θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί εντός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος; Σε ποιες κατηγορίες μαθητών και μαθητριών πρέπει να απευθύνεται;

Γ’ Θεματικός άξονας – Εκπαιδευτικά υλικά, διαπιστωτικά τεστ και εκπαιδευτική υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής

Τι είδους αλλαγές ή παρεμβάσεις είναι σκόπιμο να γίνουν αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα εκπαιδευτικά υλικά και τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται στις Τάξεις Υποδοχής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; Ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές φαίνεται να αποδίδουν, δηλαδή να βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν επιτυχώς στην κανονική τάξη; Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν οι σχετικές επιμορφώσεις; Πώς πρέπει να οργανώνονται οι παιδαγωγικές συζητήσεις σε επίπεδο σχολείου, ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής;

Όσοι και όσες επιθυμούν να συνεισφέρουν στον διάλογο μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους επώνυμα ή ανώνυμα σε όλους ή σε κάποιους από τους παραπάνω θεματικούς άξονες.

Η πλατφόρμα του διαλόγου είναι προσβάσιμη μέσω της αρχικής σελίδας του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/dialogosty/) και θα παραμείνει ανοιχτή από 11-4-2017 έως και 30-4-2017.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-4-2017

Σύμφωνα με ανακοίωση του ΙΕΠ : “Η δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα και υποβολής αίτησης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017″

Διαβάστε σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση «Ομάδων εργασίας για την αναπροσαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Διάλογος για το πλαίσιο λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής

Share and Enjoy !
Shares