Διακοπή μαθημάτων στις πάσης φύσεως σχολικές μονάδες της Π.Ε. Φλώρινας από 12 έως και 14 Ιανουαρίου Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

…..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή των μαθημάτων των πάσης φύσεως σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας από την Τετάρτη 12-01-2022 έως και την Παρασκευή 14-01-2022, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκαλέσει στην Περιφερειακή Ενότητα ο σεισμός της 9ης Ιανουαρίου 2022 και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ

πηγή: Απόφαση, Αρ.πρωτ.: 3621/11-01-2022

Επισκέψεις: 10

Μετάβαση στο περιεχόμενο