Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών την 1η Φεβρουαρίου Με απόφαση του Δημάρχου

Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδικού σταθμού καθώς και ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών την 1η Φεβρουαρίου 2022. Απόφαση: Αριθμ. Πρωτ.: 257/1-2-2022

Επισκέψεις: 11

Μετάβαση στο περιεχόμενο