Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους Αμυνταίου και Φλώρινας στις 26 Ιανουαρίου Με αποφάσεις των Δημάρχων

Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022. Απόφαση: Αριθ. Πρωτ.: 1288/25-01-2022

Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Δήμου Αμυνταίου την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022. Απόφαση: Αριθ. Πρωτ.: 1189/ 25-01-2022

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο