Διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα «Μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου : Η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά» Υποβολή συμμετοχών από μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.ΔΙΑΦ. 15/113821/Η1/14-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της ανάληψης από τη χώρα μας του συντονισμού της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.), από την 1η Ιανουαρίου 2020 – 31η Δεκεμβρίου 2021, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει Διαγωνισμό ζωγραφικής, για το σχολικό έτος 2020-2021, με θέμα «Μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου: Η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Α’ και Β’ τάξεων του Λυκείου και θα διεξαχθεί, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ταυτόχρονα, σε όλες τις χώρες του Οργανισμού, με το ίδιο θέμα, τις ίδιες προϋποθέσεις, προθεσμία συμμετοχής και διαδικασία επιλογής.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι :

  • Η γνωριμία των μαθητών των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου με τα σπουδαιότερα ιστορικά – πολιτιστικά μνημεία των χωρών του Ευξείνου Πόντου,
  • Η περαιτέρω προβολή των εν λόγω μνημείων της ευρύτερης περιοχής,
  • Η ενίσχυση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών της.

Οι μαθητές θα επιλέξουν ένα ιστορικό – πολιτιστικό μνημείο της χώρας τους και θα το ζωγραφίσουν.

Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών, σε έντυπη μορφή, θα παραδοθούν από τους ίδιους τους μαθητές στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν, μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Διαβάστε το έγγραφο

Η Υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων