Διαγωνισμός EUROSCOLA 2015-2016 – Πρόσκληση για συμμετοχή των μαθητών Αφορά τους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο 7181/10-12-2015 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να επιλέξει τους 24 μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την περιοχή μας στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την 3η Μαρτίου 2016, (σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. 159279/Δ2/09-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο γραπτό διαγωνισμό με θέμα:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;»

H πρόσκληση αφορά τους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν, από 11 έως 18 Δεκεμβρίου 2015 (Έντυπο 1). Μαζί με την αίτηση-δήλωση του/της μαθητή/τριας, υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα του (Έντυπο 2).

Για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους στο Στρασβούργο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι κατά τις ημερομηνίες από 2-3-2016 έως 5-3-2016.

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο μετά την έναρξη των μαθημάτων από τις γιορτές των Χριστουγέννων και η ακριβής ημερομηνία του θα σας κοινοποιηθεί σύντομα με νεότερο έγγραφο.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των υποψηφίων μαθητών, μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων-κηδεμόνων τους, και τα επικυρωμένα αντίγραφα των προαγωγικών βαθμών 2014-15 και των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν, από 21 έως 24 Δεκεμβρίου 2015.

Στο αρχείο του Σχολείου θα τηρηθούν ακριβή φωτοαντίγραφα των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο