Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών «Open Education Europa Teachers Contest» Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31-10-2015


άκουσε το άρθρο

Ο διαγωνισμός

“Οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που σου δείχνουν που να κοιτάξεις, αλλά δε σου λένε τι να δεις” – Alexandra K. Trenfor

Η αριστεία στην εκπαίδευση απαιτεί μία σταθερή ώθηση και πάθος για βελτίωση και επαγγελματική ανάπτυξη. Το να μοιράζεσαι είναι η καρδιά της εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός “Open Education Europa Teachers Contest” έχει στόχο τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και με την εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίοι διδάσκουν με έναν καινοτόμο τρόπο ή αποσκοπούν στο να χρησιμοποιήσουν ή να παράξουν ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους (openness) ή να επιτύχουν μεγαλύτερη ένταξη διαφορετικών μαθητών στην τάξη (inclusion).

Πώς να λάβω μέρος

Για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά πληροφορίες για μια Καλή Πρακτική που εσείς προσωπικά εφαρμόσατε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015. Μια Καλή Πρακτική είναι μια δράση, πρωτοβουλία ή εμπειρία που αναβάθμισε τη μάθηση μέσω της εφαρμογής καινοτομίας, ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων ή της ενσωμάτωσης μαθητών διαφορετικών αναγκών.

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό θα βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο http://openeducationeuropa.eu/en/teacher-contest

Πηγή : http://e-yliko.minedu.gov.gr

 

Share and Enjoy !
Shares