Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική και την Ισπανική γλώσσα για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος 152523/Γ2/24-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΠ0Φ9-ΔΤΔ ) του Υπουργείου Παιδείας

Η επιλογή των Ξενόγλωσσων βιβλίων για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου θα γίνει από τις εγκεκριμένες σειρές που περιέχονται στις υπ’ αριθμ. πρωτ. Υπουργικές Αποφάσεις: 141304/Γ2/08-09-2014 για την Ισπανική γλώσσα και 130137/Γ2/17-09-2013 για την Ιταλική γλώσσα.

Οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας κάθε σχολικής μονάδας εισηγούνται στο σύλλογο των καθηγητών μόνο το βιβλίο του μαθητή από οποιαδήποτε σειρά του εγκεκριμένου καταλόγου, που κατά τη γνώμη τους κρίνεται περισσότερο κατάλληλο για το επίπεδο των μαθητών του σχολείου τους. Ο σύλλογος αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό με το οποίο ορίζει τα συγκεκριμένα ξενόγλωσσα βιβλία που θα προμηθευτεί η σχολική μονάδα.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο