Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ12/171299/Δ2/14-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σας αποστέλλουμε το επισυναπτόμενο Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Το παρόν να αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων και να κοινοποιηθεί στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Διαβάστε το έγγραφο

Το σχέδιο του μνημονίου ενεργειών σε μορφή .doc

Το σχέδιο του μνημονίου ενεργειών σε μορφή .pdf

Ο ιστότοπος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

Share and Enjoy !
Shares