Διαχείριση του εργαστηριακού εξοπλισμού στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) και στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε) Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τις ανάγκες όλων των Τομέων και Ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών που απαιτούν την χρήση του


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ13α/76773/Δ4/22-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και για την καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού των εργαστηρίων στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) και στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε.), σας ενημερώνουμε ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τις ανάγκες όλων των Τομέων και Ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών που απαιτούν την χρήση του.

Αντίστοιχα, αναφορικά με τον νέο εξοπλισμό ΤΠΕ, η προμήθεια του οποίου χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, επισημαίνεται ότι η κατανομή του στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) και στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε.) θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του συνόλου των Τομέων και Ειδικοτήτων που απαιτούν την χρήση του βάσει των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares