Διαχείριση των αποθεμάτων των σχολικών βιβλίων Ενόψει της προετοιμασίας για το επόμενο σχολικό έτος


άκουσε το άρθρο

Η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος με mail που απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αναφέρει τα εξής:

Από την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου οι Σχολικές Μονάδες παρακαλούνται να επιστρέψουν τυχόν απόθεμα βιβλίων που έχουν στη διάθεσή τους στα Κέντρα Διανομής που ανήκουν. Διευκρινίζεται πως μπορεί να παραμείνει ένας μικρός αριθμός βιβλίων σε κάθε Σχολική Μονάδα για την κάλυψη αναγκών που μπορεί να προκύψουν την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Παράλληλα και έως την Τρίτη 15 Μαρτίου τα Κέντρα Διανομής παρακαλούνται να δηλώσουν το απόθεμα που θα έχουν στη διάθεσή τους για την επόμενη σχολική χρονιά (συμπεριλαμβανομένου και του αποθέματος που θα επιστραφεί από τις Σχολικές Μονάδες). Η δήλωση θα γίνει στη σελίδα των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Αποθέματα».

Διευκρινίζουμε πως:

  • Εάν το απόθεμα κάποιας Σχολικής Μονάδας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιστραφεί στο Κέντρο Διανομής, αλλά παραμείνει στη Σχολική Μονάδα, δε θα πρέπει να συμπεριληφθεί  στη δήλωση αποθέματος του Κέντρου Διανομής.
  • Τα Κέντρα Διανομής μπορούν να διαχωρίσουν ένα μέρος του αποθέματος με σκοπό την κάλυψη τυχόν αναγκών για το τρέχον σχολικό έτος. Τα βιβλία αυτά δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση αποθέματος.
  • Δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν αντίτυπα που είναι ακατάλληλα για χρήση από τους μαθητές λόγω σοβαρών φθορών, διάβρωσης από υγρασία, σκόνη και άλλες αιτίες.
  • Τα βιβλία που τελικώς θα δηλωθούν δε θα πρέπει έπειτα να δοθούν για κάλυψη αναγκών του τρέχοντος έτους, καθώς θα ληφθούν υπ’ όψιν εξ ολοκλήρου για τις παραγγελίες του επόμενου σχολικού έτους.
  • Σε περίπτωση που κάποιο Κέντρο Διανομής διαθέτει μηδενικό απόθεμα, στη σελίδα δίνεται η δυνατότητα δήλωσης μηδενικού αποθέματος.
  • Στη σχετική καρτέλα έχει προστεθεί η πληροφορία των εκδόσεων ανά βιβλίο που είναι κατάλληλες να δοθούν και επομένως και να δηλωθούν.

Θα παρακαλούσαμε για την ορθή δήλωση του αποθέματος, καθώς σε περίπτωση δήλωσης αποθέματος το οποίο δε θα είναι διαθέσιμο το επόμενο σχολικό έτος θα προκύψει έλλειψη η οποία δε θα είναι δυνατόν να καλυφθεί.

Share and Enjoy !
Shares