Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου για το 2018-2019


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 189322/Δ2/7-11-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει τους διδάσκοντες στα Ημερήσια και στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια ότι για τα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 ισχύει η Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών όπως έχει οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018 με το 163573/Δ2/02-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ («Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018»),

{……}

Διαβάστε το έγγραφο