Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 150662/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Στις φετινές οδηγίες κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν χρήσιμες προτάσεις που, χωρίς να ανήκουν στην εξεταστέα ύλη, διευκολύνουν τη διδακτική διαδικασία. Για διδακτικούς λόγους αλλά και για λόγους ανάδειξης της αξίας της αποδεικτικής διαδικασίας (επικύρωση της μαθηματικής αλήθειας, διεύρυνση της κατανόησης) κρίθηκε σκόπιμο να αναφέρουμε και την απόδειξη ορισμένων εξ αυτών κάτι, που κάνοντας ο καθηγητής στην τάξη, δεν εξηγεί μόνο το πώς και το γιατί της συγκεκριμένης πρότασης, αλλά διευρύνει και το μεθοδολογικό «οπλοστάσιο» του μαθητή, πέρα από το γεγονός ότι μπορούν να αποτελούν εργαλεία για τη λύση των ασκήσεων.

Διαβάστε το έγγραφο με τις αναλυτικές οδηγίες

Share and Enjoy !
Shares