Διαχείριση αποθεμάτων σχολικών βιβλίων κατά το 2021-2022 Οδηγία προς τα σχολεία σχετικά με το ποια βιβλία δεν πρέπει να διανεμηθούν στους μαθητές

Έγγραφο 89358/Δ2/22-07-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 80491/Δ2/06-07-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Διαχείριση αποθεμάτων σχολικών βιβλίων» ως προς τους κωδικούς 21-0074, 21-0075, 21-0112 σχολικών βιβλίων, ως εξής:

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να μεριμνήσουν ώστε να διανεμηθούν στους μαθητές τα παρακάτω σχολικά βιβλία εκδόσεων 2020-2021 και 2021-2022 και να αποσυρθεί τυχόν απόθεμα των αντίστοιχων σχολικών βιβλίων έκδοσης έως και 2019-2020:

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο