Δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών κατά την ημέρα του εμβολιασμού τους Στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα δύνανται να απουσιάσουν και την επόμενη ημέρα

Έγγραφο 124858/ΓΔ4/04-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Οι μαθητές που εμβολιάζονται, δύνανται να μην προσέρχονται στις σχολικές μονάδες την ημέρα του εμβολιασμού τους. Στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα δύνανται να απουσιάσουν και την επόμενη ημέρα. Το ίδιο ισχύει και για τις δύο δόσεις εμβολιασμού.

Οι απουσίες των μαθητών τις ημέρες αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για  τον  χαρακτηρισμό  της φοίτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι  προσκομίζεται το πιστοποιητικό βεβαίωσης του εμβολιασμού τους.

Αυτονοήτως, οι ανωτέρω ρυθμίσεις τυχόν απουσιών ισχύουν και για τους ήδη εμβολιασθέντες.

Διαβάστε ανακοινοποιημένο το έγγραφο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο