Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σχολικών μονάδων ΔΕ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 194936/Δ2/13-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με τη χρήση των χώρων όπου στεγάζονται τα Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ:

  1. Η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.300.4/Ε1/1049/27-06-1984
  2. Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Γ2/2388/23-06-2000
  3. Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 131773/Γ7/22-11-2005
  4. Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 175710/Γ7/19-11-2013 (κατά το μέρος που αφορά στη χρήση των εργαστηριακών αιθουσών)

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares