Δεν επιστρέφεται ούτε μεταφέρεται το παράβολο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 114828/A5/16-7-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 60/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και με το υπ. αρ. 230-2889/24-06-2015 έγγραφο του Ν.Σ.Κ., δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρηματικών ποσών παραβόλων στους υποψηφίους που τα κατέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις προς τον σκοπό της απόκτησης Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, στις οποίες όμως, οι υποψήφιοι αυτοί δεν έλαβαν μέρος εκ λόγων αφορώντων, αποκλειστικώς στους ιδίους.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 522/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν είναι δυνατή η μεταφορά του παραβόλου σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares