Δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος, Φ.251/52206/Α5/10-5-2023
1) Δελτίο Εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2023.
2) Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση.

Εγκύκλιος, Φ.152/52303/Α5/10-5-2023
1) Δελτίο Εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2023.
2) Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΕΠΑΛ χωρίς νέα εξέταση.

Share and Enjoy !
Shares