ΔΔΕ Φλώρινας – Υπεράριθμοι και Οργανικά Κενά – 7 Απρ 2022 Υποβολή αιτήσεων για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση μέχρι την Δευτέρα 11-04-2022 και ώρα 15:00

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Απόφαση 1885/07-04-2022, ΑΔΑ: 9Ι5Χ46ΜΤΛΗ-ΓΞ1 )

Τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καθώς και των εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν μεταφοράς τους από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας, σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Απόφαση 1886/07-04-2022, ΑΔΑ: 9ΨΧΚ46ΜΤΛΗ-ΙΡΕ)

Αίτηση για Βελτίωση Θέσης ή Οριστική Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας – Αρχείο doc

Αίτηση για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων στη διαδικασία Βελτιώσεων / Οριστικών τοποθετήσεων (Γενική Παιδεία) – Αρχείο doc

Ανακοίνωση αναμορφωμένου πίνακα οργανικών κενών (Για βελτίωση θέσης, κλπ) και Οδηγίες (Γενική Παιδεία) – (Έγγραφο 1887/07-04-2022)

Αναμορφωμένος Πίνακας Οργανικών Κενών για Βελτιώσεις και Οριστικές Τοποθετήσεις (Γενική Παιδεία) – Αρχείο xls

Αίτηση για Βελτίωση Θέσης ή Οριστική Τοποθέτηση (Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ) – Αρχείο doc

Αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων στη διαδικασία Βελτιώσεων / Οριστικών Τοποθετήσεων [ΕΑΕ] – Αρχείο doc

Ανακοίνωση πίνακα οργανικών κενών (Για βελτίωση θέσης κλπ) και Οδηγίες  – ΣΜΕΑΕ – (Έγγραφο 1888/07-04-2022)

Πίνακας Οργανικών Κενών ανά ΣΜΕΑΕ (Για την διαδικασία βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων) – Αρχείο xls

Μετάβαση στο περιεχόμενο