ΔΔΕ Φλώρινας – Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικής Μονάδας, Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΛΞ646ΜΤΛΗ-Κ6Η – Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικής Μονάδας, Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της ΔΔΕ Φλώρινας

5552/2-11-2020 (6ΛΞ646ΜΤΛΗ-Κ6Η) απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας που αφορά στην τοποθέτηση Υποδ/ντών στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας και στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας και Υπευθύνων Τομέων στο Ε.Κ. Αμυνταίου.

Η θητεία τους ξεκινά από 2-11-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών (άρθρο 52 του Ν. 4692/2020, ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020).

Share and Enjoy !
Shares