ΔΔΕ Φλώρινας – Τοποθετήσεις Υποψηφίων Εκπαιδευτικών σε Κενούμενες Θέσεις Διευθυντών

ΑΔΑ: 9ΨΥΙ46ΜΤΛΗ-9ΥΣ – Τοποθέτηση υποψήφιου εκπαιδευτικού στη κενή θέση του Διευθυντή του E.K. Αμυνταίου

ΑΔΑ: Ψ7Ρ346ΜΤΛΗ-ΔΦΧ – Τοποθέτηση υποψηφίου εκπαιδευτικού στη κενούμενη θέση του Διευθυντή του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού

 

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο