ΔΔΕ Φλώρινας – Προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών που δεν έχουν επιλεγεί για τη διδασκαλία σε τμήματα υποστήριξης του ΚΠπ Δηλώσεις αποδοχής ή μη αποδοχής της τοποθέτησης έως την Παρασκευή 28-12-2018 και ώρα 10 π.μ.


άκουσε το άρθρο

Α. Προσωρινός Πίνακας με τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί και διατεθεί σε τμήματα υποστήριξης ΚΠπ.
Β. Πίνακας με τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί.
Γ. Πίνακας εκπαιδευτικών που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης ΚΠπ.

Επισήμανση:

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ηλεκτρονικό μήνυμα (mail@dide.flo.sch.gr) στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως την Παρασκευή 28-12-2018 και ώρα 10 π.μ. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης. 

Πληροφορίες στο τηλ. 2385054575

Share and Enjoy !
Shares