ΔΔΕ Φλώρινας – Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών Που κατέχουν οργανική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες - Αιτήσεις από 3 έως 4 Σεπτ 2019

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες – Αρχείο pdf – 253 KB

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ doc

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΡΧΕΙΟ docx

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ, ΚΑΘ’ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση συνοδευτικά δικαιολογητικά τους, μπορούν να υποβάλλονται από Τρίτη 03-09-2019 μέχρι και Τετάρτη 04-09-2019 και ώρα 15:00μ.μ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 2385054578, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο mail@dide.flo.sch.gr.
Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με fax ή με e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385350546 ή 2385054546.

Μετάβαση στο περιεχόμενο