ΔΔΕ Φλώρινας – Πρόσκληση για Θέση Διευθυντή 1ου Ε.Κ. Φλώρινας και Προκήρυξη Θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής

ΑΔΑ: Ω2Β546ΜΤΛΗ-ΘΣ4 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή στο 1o Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ 1ο Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Αρχείο doc

ΑΔΑ: 6ΖΟΦ46ΜΤΛΗ-3ΒΟ – Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Αρχείο doc

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599_1986 – Αρχείο doc (Αφορά μόνο στους υποψήφιους για τη θέση του Υπεύθυνου Πληροφορικής)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο