ΔΔΕ Φλώρινας – Οργανικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΓΠ και ΕΑΕ – 14 Απρ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 11/14-04-2022


άκουσε το άρθρο

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Απόφαση 2069/14-04-2022, ΑΔΑ: ΨΕ7246ΜΤΛΗ-ΘΔ8)

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Απόφαση 2070/14-04-2022, ΑΔΑ: 95Υ546ΜΤΛΗ-ΥΚΧ)

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα οργανικών τοποθετήσεων από Διάθεση ή Βελτίωση (Γενική Παιδεία) (Έγγραφο 2057/14-04-2022)

ΔΔΕ ΦΛΩ-2058  Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα οργανικών τοποθετήσεων από Διάθεση ή Βελτίωση (Ειδική Αγωγή) (Έγγραφο 2058/14-04-2022)

Share and Enjoy !
Shares