ΔΔΕ Φλώρινας – Ολοκλήρωση διαδικασίας καταχώρισης στο ΟΠΣΥΔ, μοριοδοτούμενων προσόντων στα πλαίσια της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ, των μοριοδοτούμενων προσόντων των υποψηφίων εκπαιδευτικών, που συνάδουν με τα προβλεπόμενα, στα πλαίσια της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ, για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ.
Παρακαλούνται όσοι κατέθεσαν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Φλώρινας, να συνδεθούν στον λογαριασμό τους στο ΟΠΣΥΔ και να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων τους και αν αυτά είναι επικυρωμένα (εκτός της εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων και των αναπηριών που θα τα επικυρώσει κεντρικά το ΥΠΑΙΘ).
Σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων ή ελλιπών καταχωρίσεων, οι υποψήφιοι της  2ΓΕ/2019 μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.flo.sch.gr αναφέροντας:
1.       Ονοματεπώνυμο, κλάδο και ΑΦΜ.
2.       Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών την οποία κατέθεσαν.
3.       Την λανθασμένη ή ελλιπή καταχώριση.
Η δυνατότητα διόρθωσης ή προσθήκης στοιχείων μπορεί να γίνει μέχρι τις 24-04-2020.
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Μετάβαση στο περιεχόμενο