Ο προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις υπεραριθμίες του σχολικού έτους 2022-2023 Υποβολή αιτήσεων για χαρακτηρισμό ή μη εκπαιδευτικών ως υπεράριθμων από τη Δευτέρα 04-04-2022 μέχρι και την Τετάρτη 06-04-2022 και ώρα 13:00

Έγγραφο 1674/31-03-2022 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας (Ανακοινοποίηση 01-04-2022)

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, που αφορά στο τον χαρακτηρισμό και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

  • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για τη σύνταξη του πίνακα με τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα (Πέμπτη 31-03-2022 και ώρα 10:00 πμ).
  • Υποβολή δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών από τη Δευτέρα 04-04-2022 και ώρα 09:00 μέχρι και την Τετάρτη 06-04-2022 και ώρα 13:00.

 Καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ.3). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του συνδέσμου-εικονιδίου (link) «Αιτήσεις Υπεραριθμίας» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας (http://srv-dide.flo.sch.gr/files2schools/index.php). Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τον ανωτέρω σύνδεσμο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στο τηλέφωνο 2385054570. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται πρωτοκολλούνται (Γραφείο πρωτοκόλλου τηλ. 2385054574).
Εμπρόθεσμες θεωρούνται μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά (οποιαδήποτε στιγμή της κάθε ημέρας του οριζόμενου χρονικού περιθωρίου).
Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται («κλείνει») αυτόματα την Τετάρτη 06-04-2022 και ώρα 13:00.

  • Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας (από τη Δευτέρα 04-04-2022 και ώρα 09:00 π.μ. και μέχρι και την Τετάρτη 06-04-2022 και ώρα 13:00 ), οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις που θα ανακοινωθούν, η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.
  • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για να χαρακτηρισθούν ονομαστικά οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και για να τοποθετηθούν κατά το δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις (Πέμπτη 07-04-2022 και ώρα 11:30 π.μ.).

Οι παραπάνω διαδικασίες δεν αφορούν στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

[…]

Επισημαίνεται ότι, για τη διαδικασία των τοποθετήσεων των λοιπών κατηγοριών: από διορισμό ή/και από μετάθεση, από μετάταξη, για βελτίωση θέσης, και για οριστική τοποθέτηση όσων εκπαιδευτικών παραμένουν από προηγούμενα έτη στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, που έπονται της παρούσης διαδικασίας των υπεραριθμιών, θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, με την οποία θα γνωστοποιηθεί το χρονικό διάστημα τέλεσης της διαδικασίας για τις βελτιώσεις και τις οριστικές τοποθετήσεις. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν μόνον οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση το Νοέμβριο του 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο μεταθέσεων του ΥΠΑΙΘ.

Διαβάστε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο (Ανακοινοποίηση)

Ο Πίνακας Υπεραριθμιών και Κενών Οργανικών Θέσεων ανά σχολική μονάδα (Ανακοινοποίηση)

Πίνακας με τις ομάδες των σχολείων που εμπλέκονται στις διαδικασίες υπεραριθμιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο