ΔΔΕ Φλώρινας – Χορηγήσεις Αδειών για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: ΩΣΑΤ46ΜΤΛΗ-9ΓΥ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Ηλιάδης Παύλος (ΠΕ83)

ΑΔΑ: ΨΓΞ546ΜΤΛΗ-ΝΔΩ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λάζου Αργύριος (ΠΕ79.01)

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο