ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 26 Οκτ 2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 60ΓΛ46ΜΤΛΗ-ΚΨ2 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Λαζαρίδου Ελένη (ΠΕ06)

 

Share and Enjoy !
Shares