ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Παρασκευή 14 Ιαν 2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6Τ4446ΜΤΛΗ-ΝΘΣ – Απόφαση τοποθέτησης και ολικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5136470, σχολικό έτος 2021-2022, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 – Βόγλη Νικολέττα (ΠΕ82)

 

 

Share and Enjoy !
Shares