ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 9 Νοε 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 30/09-11-2021

ΑΔΑ: ΨΧΠ746ΜΤΛΗ-Ω3Μ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Κάρτα Χρυσούλα (ΠΕ81)

ΑΔΑ: Ψ3ΧΓ46ΜΤΛΗ-7ΟΧ – Τροποποίηση των τοποθετήσεων-διαθέσεων αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022 – Καραντζιά Γαλάτεια (ΠΕ81)

ΑΔΑ: 9ΑΜ946ΜΤΛΗ-ΝΟΖ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Καραντζιά Γαλάτεια (ΠΕ81)

ΑΔΑ: ΨΕΗ746ΜΤΛΗ-ΥΓΨ – Τροποποίηση των τοποθετήσεων-διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το Σχολικό Έτος 2021-2022

ΑΔΑ: Ω5Α546ΜΤΛΗ-0ΘΟ – Τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στο Ε.Κ. Αμυνταίου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο