ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 30 Νοε 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 31/30-11-2021

ΑΔΑ: ΩΚ5Λ46ΜΤΛΗ-ΚΦ8 – Διαθέσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για κάλυψη τρεχουσών διδακτικών αναγκών

ΑΔΑ: ΩΙΣΣ46ΜΤΛΗ-ΖΝ0 – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Παλιακούδη Τασούλα (ΠΕ07)

 

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο