ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 17 Μαΐου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 14/17-05-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9Λ8Μ46ΜΤΛΗ-ΤΔ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κυριακού Γεώργιος (ΠΕ86)

ΑΔΑ: Ψ24Ε46ΜΤΛΗ-ΒΗΗ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπούτσκου Λεμονιά (ΠΕ03)

ΑΔΑ: Ψ16Μ46ΜΤΛΗ-0ΚΒ – Απόφαση τοποθέτησης και ολικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5136470, σχολικό έτος 2021-2022, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 – Βόγλη Νικολέττα (ΠΕ82)

ΑΔΑ: 9ΞΘΡ46ΜΤΛΗ-ΔΕΟ – Απόφαση τοποθέτησης και ολικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022», με Κωδικό ΟΠΣ 5136470, σχολικό έτος 2021-2022, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 – Στεργίου Τατιανή (ΠΕ87.09)

 

Share and Enjoy !
Shares