ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 15 Φεβρ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 3/15-02-2022


άκουσε το άρθρο

Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Βασδέκη Δέσποινα (ΠΕ87.02) (Απόφαση 565/15-02-2022, ΑΔΑ: 9ΗΑ646ΜΤΛΗ-8Δ9)

Αναγνώριση συνάφειας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) για βαθμολογική εξέλιξη – Βλαχοπάνος Χρήστος (ΠΕ79.01) (Απόφαση 566/15-02-2022, ΑΔΑ: 63ΖΦ46ΜΤΛΗ-Φ28)

Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού – Λιθοξοΐδης Γεώργιος (ΠΕ03) (Απόφαση 562/15-02-2022, ΑΔΑ: 604Ο46ΜΤΛΗ-9ΟΘ)

Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2021-2022 – Μίχος Κων/νος (ΠΕ04.01) (Απόφαση 563/15-02-2022, ΑΔΑ: 9ΗΕ746ΜΤΛΗ-Χ5Β)

Share and Enjoy !
Shares